AKTUELLT

Aktuellt om PCOS 

DELTAGARE TILL STUDIE SÖKES

Kvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Studien leds av Elisabet Stener Victorin  vid KI i Stockholm

Karolinska Institutets forskningsstudie om PCOS? Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS och att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Vi söker dig som är kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40, både med och utan diagnosen PCOS.
För mer information besök:
https://nyheter.ki.se/kvinnor-mellan-18-till-40-ar-sokes-till-en-studie-om-polycystiskt-ovariesyndrom-pcos

  HOBS om  PCOS och övervikt

Många patienter som lever med övervikt eller obesitas har den hormonella störningen PCOS (polycystiskt overiesyndrom). En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS. För att få en bild av hur det är att leva med diagnosen och hur patienterna upplever vården har HOBS genomfört en undersökning i form av en enkät och intervjuer. Enkäten har haft över 1000 svarande. Resultatet har en unik rapport om PCOS ur ett patientperspektiv. 


Källa:
https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1213

Nära 5 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnotiserats med polycystiskt overiesyndrom (PCOS). Ändå brister kunskapen om syndromet i vården och antalet diagnotiserade i Sverige skiljer sig markant från antalet globalt - vilket tyder på ett mörkertal, menar professor Elisabet Stener-Victorin.

- Sannolikt är det 5-10 procent som inte har fått sin diagnos.

Källa:
https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos