Barnlängtan och PCOS

Menstruationscykel

 För att bättre förstå vad som händer vid PCOS  i livmoderbörrens kropp är det bra med kunskap om  menstruations cykeln.


Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell med omkring 28 dagars mellanrum, små varianter på någon enstaka dag kan förekomma.  Folikelfasens längd kan varier mellan olika kvinnor. I början av cykeln aktiveras fler ägganlag, efter några dygn tillbaka bildas de flesta anlagen och ett anlag försätter att utvecklas till en mogen äggblåsa (follikel).   

I lutealfasen som alltid är 14 dagar  börjar  FSH  stiga Stimulerar bildandet av nya äggblåsor  I början av menstruationscykeln.  Vilket är ett komplext samspel med FSH, östrogen och manligt hormon. Äggblåsorna blir med FSH-känsliga, och efter dag 5-7 Väljs en vinnande  äggblåsa. Det är den äggblåsan som är mest känslig för FSH. 

Den vinnande äggblåsan som är kvar bildas Massor med östrogen, om gör äggblåsan ännu mer FSH känslig. Resten av äggblåsorna återbildas (går i atresi) runt dag 8.  Den ledande

follikeln blir ca 15-20 mm i diameter.Någon gång händer det att två tre ägganlag utvecklas vilket ger tvillingar eller trillingar om alla äggen befruktas (fler börd).

Ägglossning (ovulation) när ägget slungas ut bukhålan och fångas upp av äggledarnas trattformade del som har rörliga flikar. Vägen för ägget genom äggledaren till livmodern tar 3 - 5 dagar.   Äggcellen har en livslängd på 48 timmar men är mest mottagligt för befruktning under 8 - 12 timmar.

 

Menstruationscykeln är ca 28 dagar mellan blödningarna, kan variera i längd med 3-4 dygn på mellan 21-25 dagar  och fortfarande kallas regelbunden cykel. Cykeln kan bli kortare med stigande ålder.

 

 Livmoderslemhinnans mångtaliga tillväxt (proliferatin)och nedbrytning kallas menstruationscykeln. Den första menstruationsblödningsdagen räknas som menstruationscykelns första dag..  Ger tillväxt av livmoderslemhinnan  (endometriet).  En 7-10 mm tjockt, treskiktad struktur.

Hormonet FSH stimulerar mognaden av äggcellen . och en blåsa (follikel) bildas runt äggcellen. Vissa cellgrupper i follikeln påverkar till östrogenproduktion. FSH stimulerar ombildning av manliga hormoner (androgener) till östrogener 


Östrogenet stimulerar till livmoderslemhinnans tillväxt. Omkring dag 14 i cykeln brister follikeln och slungas ut i bukhålan för att fångas upp av äggledare.  Resterna av follikeln i äggstocken omvandlas under inverkan av LH till gulkroppen.


 Gulkroppen producerar  gulkroppshormon (progesteron) som stimulerar livmoderslemhinnans körtlar att producera sekret.


 De celler som bildar äggblåsan kallas thecaceller. Äggblåsan dvs. granulosa- och thecacellerna  bildar den s.k. gulkroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulkroppen. ’

 Dag 17-19 kommer äggcellen till livmodern. En obefruktad äggcell kan inte fästa i livmoderslemhinnan och stöts bort.

Östrogen och gulkroppshormon halten i blodet är nu mycket hög vilket gör att hypofysen slutar insöndra FSH och LH.  Då avtar bildandet avöstrogen och gulkroppshormon.  När  ägglossning  beräknas ha skett kan gulkroppshormon  ger en stegring av kropps temperature hos kvinnan  på 0,3-0,5 grader ungefär; Efter ägglossning skrumpnar  gulkroppen som ihop till en s.k. corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Utan dessa hormoner bryts slemhinnan i livmodern ned och stöts ut. När östrogen och gulkroppshormon sjunkit börjar hypofysen åter att producera FSH och LH. En ny menstruationscykel har börjat.