PCOS hela livet, eller?

Polycystiskt ovarie syndrom  följer  människan från att ägget och spermien möts tills livet tar slut.  Personen med diagnos påminns mest om detta i tonåren och fertil ålder, tydligast för den individ där mensen blir oregelbunden eller uteblir helt.


PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder med en förekomst på cirka 15–20 procent enligt Rotterdam-kriterierna och varierar beroende på etnicitet. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. 

 

Det finns en mängd teorier om vad som orsaker PCOS:

 

Genetiskt arv:   som är en liten förklaring till PCOS hos flickor. . ev kan det vara an spontan mutation. Vid genetiskt arv kan  de insulinproducerande kromosomerna vara påverkade . vilket leder till  obalans i  insulin produktionen så kallad  hyperinsulinimi eller  insulinresistens  vilket påverka äggstockens funktion. Mer manligt hormon kommer att bilas av äggstockens  Theca eller ,  vilket leder till mens blir oregelbunden eller uteblir helt.

 

Livsstil: kost och motion.  Kan påverka vilka symtom på PCOS  som uppstår. Tex stillasittande och hög mångd snabba kolhydrater i kosten. Samt tobaksbruk.

 

Miljögift: tex  PFAS som är ett flamskyddsmedel och  som stannar kvar i vattnet. PFAS är   starkt hormonstörande och även  orsaka till vissa cancerformer. PFAS kommer att förbjuda som flamskyddsmedel i Europa  inom snar framtid. Hormon störning  som PFAS ger skar risk för PCOS hos flickor ( orten Kallinge, Ronneby Sverige )

 

 Fosterstadiet: Pojkar kan utsättas för hög halt testosteron i mammans livmoder som kan öka risk för metabolt syndrom hos den vuxna mannen .

 

Bakteriefloran i tarmen kan ha betydelse för utveckling av PCOS symtom hos visa individer.


 Vissa läkemdel: tex  för epelepsi och vissa läkemdel vid psyskiskohälsa.  Källor:

Riktlinjer för utredning och behandling av hirsutism och polycystiskt ovariesyndrom, PCOS

https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforutredningochbehandlingavhirsutismochpolycystisktovariesyndrompcos.5.6081a39c160e9b38731

unsplash