AKTUELLT

Aktuellt om PCOS 


Guiden är baserad på den nu tillgängliga mest korrekta information som finns om PCOS.

Denna guide är baserad på de internationella evidensbaserade riktlinjerna för bedömning och behandling av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) 2023. Den utgör en del av ett omfattande utbud av material som utvecklats för vårdpersonal och kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom.

Guiden är framtagen i samarbete med Monash Centre for Health Research and Implementation.

International Evidence-based Guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2023.

 

- Dette påvirker hver eneste dag av livet mitt

Ann Helen har diagnosen norske kvinner googler aller mest.

39-åringen var «tekstbok-eksempelet» på PCOS, da hun 18 år gammel fikk diagnosen i 2003.

Hun hadde de klassiske tegnene mange forbinder med tilstanden: Uregelmessig syklus, økt hårvekst og cyster på eggstokkene.

(For mer informasjon om tilstanden og symptomene.On Tuesday 16 April at 14:00, we invite you all to participate in a live-streamed webinar (in English) where deputy chair Johanna L. Rivera interviews Dr. Aviva Romm on the subject of PCOS and menopause.

Link to Youtube live:

https://www.youtube.com/watch?v=Atcxfdar5_c

Dr. Aviva Romm is a Yale-educated physician, specialist in functional medicine and hormonal health, midwife and NYT best-selling author and has worked with women's health for 35 years.

There are many misconceptions and myths about PCOS during menopause and this is a phase in life where we see that knowledge is far too low, both in the patient group and among healthcare professionals. Dr. Aviva Romm will go through the most important aspects of menopause and what is particularly important to think about when going through this period of life with PCOS.

Follow our Instagram account @pcosnorge, where in the next few days it will be possible to ask questions to Dr. Aviva Romm. Johanna asks some selected questions from you during the interview.

Visa översättning


Meddelanden från vår vänförening i  PCOS Norge

Hei dere! Tusen takk som deler om webinaret, kjekt å kunne spre informasjon til flere land! Kanskje denne artikkelen også kan være nyttig for svenske med PCOS?

PCOS vanligare än vad man tror                                      5 mars 2024


 Kropp och själ på  sveriges radio P1. 

Med  professorerna Angelica Linden Hirschberg och Elisabet Stener Victorin. och Liselotte  Videla som expertpatinet från PCOS nätverk Sverige

Fotot är från produktionsbolaget FILT lokal


källa: PCOS vanligare än vad man tror


 Svenska Dagbladet ( SvD)  4 november 2023

”Kvinnor med PCOS måste få bättre vård”

Bristande kunskap om syndromet PCOS leder till lång väntan på diagnos för drabbade kvinnor. 

Att en så stor delav befolkningen inte får den vård de har rätt till är oacceptabelt. Arbetet för en jämställd vård måste fortsätta och visionen bör vara att framtida generationer inte ska behöva lida ionödan.

Vi kräver därför:

  • Att utredning och behandling av kvinno­sjukdomar prioriteras högre än idag inom såväl primärvård som specialist­vård.
  • Att kvinnors upplevelse av hormon­relaterade sjukdomar och deras hälsorisker tas på allvar.
  • En ökad kunskap om PCOS inom vården.
  • Fler resurser till specialist­vård och forskning kring PCOS.
  • Att de internationella evidens­baserade riktlinjerna för behandling av PCOS implementeras.

Sara Strandell Dalius
statsvetare
Leyla Ali Dholey
vetenskapschef, PCOS-appen Ovulai
Rebecka Kaplan Sturk
specialistläkare obstetrik/gynekologi
Elisabet Stener-Victorin
professor i reproduktions­fysiologi, Karolinska Institutet
Anna Hamilton
leg dietist Foodformation
Elin Trogen
PCOS Nätverk Sverige
Liselotte Videla
expertpatient och PCOS-ambassadör
Helena Graflund Lagercrantz
specialist inom gynekologi, grundare av Estercare och Gynpodden
Charlotte Broberg
gruppledare ihälso- och sjukvårds­nämnden Region Stockholm (M)

 


 inspelat  19 septeber 2023Ämnad att till att förbättra kvinnors hälsa genom ökad kunskap.
Androgen överskott och polycystiskt ovariesyndrom Society är en internationell organisation som ägnar sig åt att främja generering och spridning av kunskap relaterad till alla aspekter av androgena överskottsstörningar.

 En represenatat från PCOS Nätverk Sverige  varinbjuden att delat vid konferens i Rotterdam 5-7 oktober 2023

för att medverka i en programpunkt tillsammans med  4 andra patientorganisationer (från Australien, USA, England, Finland )

 vilken kom att handla  om förväntingar och brister i sjukvården  samt svårigheter i samarbete med sjukvård och föreningsliv.

AE-PCOS Society (Androgen Excess & PCOS Society)

Home - Androgen Excess & PCOS Society (ae-society.org)
5 maj har karolinska institutet (KI) släppt nyhet om PCOS.


Så kan PCOS påverka hälsan hos framtida generationer av män | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Söner till kvinnor medpolycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en tvåfaldig riskökning att utveckla övervikt, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publiceradi Cell Reports Medicine. Fynden belyser enligt forskarna en tidigare okänd riskatt överföra PCOS-relaterade hälsoproblem i flera generationer genom den manliga sidan av en familj.


Forskarna användebåde registerdata och musmodeller i den nypublicerade studien för attfastställa om och hur PCOS-liknande egenskaper överförs från mödrar till derassöner. Drygt 460 000 söner födda i Sverige mellan juli 2006 och december2015 ingick i registerstudien. Av dessa var drygt 9 000 söner till kvinnor med PCOS. Därefter identifierade forskarna vilka av barnen som var obesa.  

– Vi upptäckte att söner till kvinnor med PCOS har en tvåfaldig riskökning att drabbas av obesitas och att ha höga nivåerav "dåligt" kolesterol, vilket ökar risken för att utvecklainsulinresistens och typ 2-diabetes senare i livet, säger ElisabetStener-Victorin, professor vid institutionenför fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet som ledde studien.  


– Genom alla dessa experiment kan vi visa att övervikt och höga nivåer av manliga hormoner hos kvinnan under graviditeten kan orsaka långvariga hälsoproblem hos den manliga avkomman. Deras fettvävsfunktion, ämnesomsättning och reproduktionsförmåga försämras, vilket i sin tur påverkar framtida generationer, säger professor Elisabet Stener-Victorin och fortsätter: 

– Dessa fynd är viktiga eftersom de belyser risken för att överföra den här typen av hälsoproblem genom den manliga sidan av en familj, en tidigare okänd risk, och kan hjälpa oss att hitta sätt att tidigt identifiera, behandla och förebygga reproduktiva och metabola sjukdomar i framtiden. 

 Studien :

Transgenerational transmission of reproductive and metabolic dysfunction in the male progeny of polycystic ovary syndrome

”, Sanjiv Risal, Congru Li, Qing Luo, Romina Fornes, Haojiang Lu, Gustaw Eriksson, Maria Manti, Claes Ohlsson, Eva Lindgren, Nicolas Crisosto, Manuel Maliqueo, Barbara Echiburú, Sergio Recabarren, Teresa Sir Petermann, Anna Benrick, Nele Brusselaers, Jie Qiao, Qiaolin Deng, Elisabet Stener-Victorin, Cell Reports Medicine, online xx 5 maj 2023, doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101035

källa: nyheter.ki.se/sa-kan-pcos-paverka-halsan-hos-framtida-generationer-av-manTV 4 8 maj 2023


Forskning har tidigare visat att döttrar har en fem gånger ökad risk att få PCOS-liknande symtom eftersom hormonerna tränger in till fostret.

–För kvinnor som har PCOS och är obesa, finns en ökad risk för att söner också utvecklar obesitas och blodfettstörningar senare i livet, säger Elisabet Stener-Victorin, professor vid Karolinska institutet.

Däremot kan man påverka hormonnivåerna genom att leva hälsosamt vilket påverkar äggceller och spermier så att de dålig egenskaperna inte förs vidare.

Sonen: ”Funderar på hur det kan påverka mig”

Efter en hormonbehandling i 20-årsåldern blev Liselotte Videla gravid.

– Då var det ett tidigt missfall, sedan gick det några månader till och då föddes en son som heter Emanuel, säger hon.

Nu funderar sonen Emanuel Videla på om även han kan vara drabbad av symtom till följd av mammans diagnos.

– Det är underforskat hur det påverkar män så det är svårt att veta exakt vad som är vad eller vad som går att knyta till vad. Men det är klart att man funderar på hur det kan påverka mig och min hälsa i dag, säger han.


källa:

https://www.tv4.se/artikel/1iI9OaCXStvg10OC9Zmasx/ny-forskning-avsloejar-hormonella-sjukdomen-kan-foeras-oever-till-maen

 mer  om 2024 01 08:  PFAS SVT's granskning avslöjar: Hundratusentals dricker förorenat vatten (msn.com)

  HOBS om  PCOS och övervikt

Många patienter som lever med övervikt eller obesitas har den hormonella störningen PCOS (polycystiskt overiesyndrom). En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS. För att få en bild av hur det är att leva med diagnosen och hur patienterna upplever vården har HOBS genomfört en undersökning i form av en enkät och intervjuer. Enkäten har haft över 1000 svarande. Resultatet har en unik rapport om PCOS ur ett patientperspektiv. 


Källa:

Nära 5 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnotiserats med polycystiskt overiesyndrom (PCOS). Ändå brister kunskapen om syndromet i vården och antalet diagnotiserade i Sverige skiljer sig markant från antalet globalt - vilket tyder på ett mörkertal, menar professor Elisabet Stener-Victorin.

- Sannolikt är det 5-10 procent som inte har fått sin diagnos.

Källa:

 

Tidningen Aktuell Hållbarhet. (30 januari 2023)

Forskaren gräver i PFAS-skandalen: ”Tydligt hur mörkläggningen sågut"

Artikel om PCOS som följd av giftigt ämne  i dricksvatten.


Studier har visat att långvarig exponering för höga nivåer av PFAS kan leda till hälsoproblem som cancer, immunsystemstörningar och hormonrubbningen PCOS, som bland annat kan göra det svårare för kvinnor att bli gravida.

 läs mer:   


Viktig fråga!

Angelica Lindén Hirschberg

Professor, MD, PhD

Department of Gynecology and Reproductive Medicine

Vad är PFAS ?


Vad är PFAS?

Är det farligt? Hur undviker jag det? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om de högfluorerade ämnen som finns överallt ibland oss.


källa vad är PFAS 

- Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se


PFAS i kosmetika

Miljögifter i smink och hudkrämer - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)


De PFAS-drabbade i Kallinge får rätt till skadestånd                                                     ( 5 december 2023)


De PFAS-drabbade i Kallinge får rätt till skadestånd. Det meddelar Högsta domstolen, som därmed river upp hovrättens dom. Beskedet mottogs med jubel och glädjetårar hos de drabbade som samlats i Kallinge.

– Domstolens bedömning är att de höga halter PFAS som de boende har i blodet innebär en så beaktansvärd fysisk försämring av deras kroppar att de drabbats av ett fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada, säger Jonas Malmberg, domare i Högsta domstolen.

källa:DELTAGARE TILL STUDIE SÖKESKvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)


Är du intresserad av att delta i Karolinska Institutets ( Stockholm ) forskningsstudie om PCOS? Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS och att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Vi söker dig som är kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40, både med och utan diagnosen PCOS.

Kontakt

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Professor Elisabet Stener-Victorin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
E-post:elisabet.stener-victorin@ki.se

Forskningssköterska Liselott Blomberg Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
E-post:kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.seunsplash