AKTUELLT

Aktuellt om PCOS 

PCOS-event i Stockholm 

19 september 2023Ämnad att till att förbättra kvinnors hälsa genom ökad kunskap.
Androgen överskott och polycystiskt ovariesyndrom Society är en internationell organisation som ägnar sig åt att främja generering och spridning av kunskap relaterad till alla aspekter av androgena överskottsstörningar.

 En represenatat från PCOS Nätverk Sverige  är inbjuden att delat vid konferens i Rotterdam 5-7 oktober 2023

för att medverka i en programpunkt tillsammans med  4 andra patientorganisationer (från Australien, USA, England, Finland )

 vilken kommer att handla  om förväntingar och brister i sjukvården  samt svårigheter i samarbete med sjukvård och föreningsliv.

AE-PCOS Society (Androgen Excess & PCOS Society)

Home - Androgen Excess & PCOS Society (ae-society.org)

2023-AE-PCOS-DRAFT-Program-22082023.pdf (ae-society.org)5 maj har karolinska institutet (KI) släppt nyhet om PCOS.


Så kan PCOS påverka hälsan hos framtida generationer av män | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Söner till kvinnor medpolycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en tvåfaldig riskökning att utveckla övervikt, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publiceradi Cell Reports Medicine. Fynden belyser enligt forskarna en tidigare okänd riskatt överföra PCOS-relaterade hälsoproblem i flera generationer genom den manliga sidan av en familj.


Forskarna användebåde registerdata och musmodeller i den nypublicerade studien för attfastställa om och hur PCOS-liknande egenskaper överförs från mödrar till derassöner. Drygt 460 000 söner födda i Sverige mellan juli 2006 och december2015 ingick i registerstudien. Av dessa var drygt 9 000 söner till kvinnor med PCOS. Därefter identifierade forskarna vilka av barnen som var obesa.  

– Vi upptäckte att söner till kvinnor med PCOS har en tvåfaldig riskökning att drabbas av obesitas och att ha höga nivåerav "dåligt" kolesterol, vilket ökar risken för att utvecklainsulinresistens och typ 2-diabetes senare i livet, säger ElisabetStener-Victorin, professor vid institutionenför fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet som ledde studien.  


– Genom alla dessa experiment kan vi visa att övervikt och höga nivåer av manliga hormoner hos kvinnan under graviditeten kan orsaka långvariga hälsoproblem hos den manliga avkomman. Deras fettvävsfunktion, ämnesomsättning och reproduktionsförmåga försämras, vilket i sin tur påverkar framtida generationer, säger professor Elisabet Stener-Victorin och fortsätter: 

– Dessa fynd är viktiga eftersom de belyser risken för att överföra den här typen av hälsoproblem genom den manliga sidan av en familj, en tidigare okänd risk, och kan hjälpa oss att hitta sätt att tidigt identifiera, behandla och förebygga reproduktiva och metabola sjukdomar i framtiden. 

 Studien :

Transgenerational transmission of reproductive and metabolic dysfunction in the male progeny of polycystic ovary syndrome

”, Sanjiv Risal, Congru Li, Qing Luo, Romina Fornes, Haojiang Lu, Gustaw Eriksson, Maria Manti, Claes Ohlsson, Eva Lindgren, Nicolas Crisosto, Manuel Maliqueo, Barbara Echiburú, Sergio Recabarren, Teresa Sir Petermann, Anna Benrick, Nele Brusselaers, Jie Qiao, Qiaolin Deng, Elisabet Stener-Victorin, Cell Reports Medicine, online xx 5 maj 2023, doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101035

källa: nyheter.ki.se/sa-kan-pcos-paverka-halsan-hos-framtida-generationer-av-manTV 4 8 maj 2023


Forskning har tidigare visat att döttrar har en fem gånger ökad risk att få PCOS-liknande symtom eftersom hormonerna tränger in till fostret.

–För kvinnor som har PCOS och är obesa, finns en ökad risk för att söner också utvecklar obesitas och blodfettstörningar senare i livet, säger Elisabet Stener-Victorin, professor vid Karolinska institutet.

Däremot kan man påverka hormonnivåerna genom att leva hälsosamt vilket påverkar äggceller och spermier så att de dålig egenskaperna inte förs vidare.

Sonen: ”Funderar på hur det kan påverka mig”

Efter en hormonbehandling i 20-årsåldern blev Liselotte Videla gravid.

– Då var det ett tidigt missfall, sedan gick det några månader till och då föddes en son som heter Emanuel, säger hon.

Nu funderar sonen Emanuel Videla på om även han kan vara drabbad av symtom till följd av mammans diagnos.

– Det är underforskat hur det påverkar män så det är svårt att veta exakt vad som är vad eller vad som går att knyta till vad. Men det är klart att man funderar på hur det kan påverka mig och min hälsa i dag, säger han.


källa:

https://www.tv4.se/artikel/1iI9OaCXStvg10OC9Zmasx/ny-forskning-avsloejar-hormonella-sjukdomen-kan-foeras-oever-till-maen

  HOBS om  PCOS och övervikt

Många patienter som lever med övervikt eller obesitas har den hormonella störningen PCOS (polycystiskt overiesyndrom). En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS. För att få en bild av hur det är att leva med diagnosen och hur patienterna upplever vården har HOBS genomfört en undersökning i form av en enkät och intervjuer. Enkäten har haft över 1000 svarande. Resultatet har en unik rapport om PCOS ur ett patientperspektiv. 


Källa:
https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1213

Nära 5 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnotiserats med polycystiskt overiesyndrom (PCOS). Ändå brister kunskapen om syndromet i vården och antalet diagnotiserade i Sverige skiljer sig markant från antalet globalt - vilket tyder på ett mörkertal, menar professor Elisabet Stener-Victorin.

- Sannolikt är det 5-10 procent som inte har fått sin diagnos.

Källa:
https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos

 

Tidningen Aktuell Hållbarhet. (30januari 2023)

Forskaren gräver i PFAS-skandalen: ”Tydligt hur mörkläggningen sågut"

Artikel om PCOS som följd av giftigt ämne  i dricksvatten.


Studier har visat att långvarig exponering för höga nivåer av PFAS kan leda till hälsoproblem som cancer, immunsystemstörningar och hormonrubbningen PCOS, som bland annat kan göra det svårare för kvinnor att bli gravida.

 läs mer:

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/kemikalier/forskaren-graver-i-pfas-skandalen-tydligt-hur-morklaggningen-sag-ut/

Viktig fråga!

Angelica Lindén Hirschberg

Professor, MD, PhD

Department of Gynecology and Reproductive Medicine

DELTAGARE TILL STUDIE SÖKESKvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)


Är du intresserad av att delta i Karolinska Institutets ( Stockholm ) forskningsstudie om PCOS? Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS och att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Vi söker dig som är kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40, både med och utan diagnosen PCOS.

Deltagare till studie sökes - Kvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)


unsplash