PCOS nätverk Sverige

 Vår  vision

Vår vision är att personer som får en PCOS-diagnos ska lämna sitt besök med rätt information baserad på forskning och utan egna antaganden eller myter av vårdpersonalen, samt att patienten får individuell vård och inte hänvisas till internet.

Drömscenario


Att allmänvården implementerar ett funktions-
medicintänk. Att arbeta och se kroppen som en helhet och rekommendera alternativa behandlingar. MediYoga, meditation, individuell kostinformation, motion, självreflektion och samtalsterapi, med mera.

Om oss


Flera individuella initiativ som drevs på olika sociala plattformar mötte varandra 2017/2018 och skapade en förening som tyvärr på grund av brist på resurser lades ned 2021.

Sedan dess finns ett nätverk som gör tillfälliga nedslag utan en aktiv organisation eller förening.

För tillfället finns vi som en digital plattform men hoppas på att kunna mötas för att utbyta värdefull information mellan både de personer med diagnosen och professionen.

Vill du vara med och öka kunskapen?

Vi letar både efter nyckelpersoner som kan dela med sig av sin egen erfarenhet av PCOS men också drivna personer som vill vara med oss i arbetet mot ett mer informerat samhälle!

En av våra inspirationskällor

Elisabet Stener-Victorin

Professor på Karolinska Institutet

Elisabet forskar om kvinnor med PCOS och var en av de första att

uppmärksamma sjukdomens koppling till psykisk ohälsa.

Hennes mål är att förstå orsakerna bakom syndromet och bidra till

bättre behandlingar.


Jag forskar om polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, den vanligaste hormonella och metabola störningen hos kvinnor. Vi växlar mellan kliniska studier och prekliniska experiment för att förstå bakomliggande orsaker till sjukdomen med målet att finna bättre behandlingar i framtiden. Vanliga symtom vid PCOS är oregelbunden mens, besvärande hårväxt, ibland även tunnhårighet, samt svårigheter att få barn. De

drabbade löper också ökad risk för typ 2-diabetes. Vi är en av de första grupperna

som även uppmärksammat den psykiska ohälsan bland dessa kvinnor. Många lider

av oro eller depression och även andra psykiatriska diagnoser, som schizofreni.”

From Cell to Society 2018.

Vårdaktörer


Generellt är kunskapen inom vården låg
och därför eftersträvar vi att jobba tillsammans med vårdaktörer för att påverka behandling och

bemötade gentemot patienter.

unsplash