våra experter svarar

PCOS känt i drygt 80 år


Drygt Åttio år sedan PCOS beskrevs för första gången.

Åttio år sedan en publikation i Journal visade sig vara nyskapande och omvälvande.

Rapporten från Irving Freiler Stein och Michael Leventhal titeln "Amenorré i samband med poly cystiska äggstockar," har visat sig vara en anmärkningsvärt varaktig och inflytelserik publikation.

Tillväxten i tillhörande litteratur har ökat exponentiellt: 50 år mellan 1950 och 2000 såg lite mer än 8000 publikationer i ämnet, medan den 15 år mellan 2001 och 2015 (hittills) har sett mer än 20 000 relaterade publikationer, en större än 8-faldig ökning i publikationen hastigheten efter 2000.

när vi nu firar 80-årsjubileum år efter offentliggörandet av rapporten av Stein och Leventhal, är det viktigt att fråga oss, "Var denna publikation verkligen så nyskapande som det antas allmänt att vara? Och det får varför så starkt fotfäste i det medicinska psyket?

"Till den första frågan, en översyn av föregående medicinska litteraturen klargör att rapporten från doktorerna Stein och Leventhal 1935, men inte perfekt, var både nyskapande och omvälvande. I själva verket var det den första rapporten för att beskriva en serie av patienter, snarare än enstaka fall, som visat triad av polycystiska äggstockar, hirsutism och oligo / amenorré, som förbinder det som tidigare varit skilda funktioner i polycystiska äggstockar och menorragi och hirsutism och oligo / amenorré.

För det andra, det faktum att Dr Stein och hans medarbetare var relativt produktiva författare, konsekventa och tydliga i sitt budskap och beskrivningar; att en eventuell behandling (bilaterala äggstocks kil resektion) hade tillhands i rapporten; och att sjukdomen var (är) relativt utbredd, tillåts vad som så småningom skulle kunna kallas Stein-Leventhal syndrome för att få ett starkt fotfäste i modern medicinsk praxis.

Sammantaget vi inom medicinen har mycket att fira, eftersom vi fira 80-årsdagen av publiceringen av rapporten från Stein och Leventhal 1935, för en ny sjukdom beskrevs påverkar en som vi vet i dag, i dess olika former , en i varje 7-17 kvinnor över hela världen.

Källa 

http://www.ajog.org/article/S0002-9378(15)02513-2/references