Vad är PCOS

Vad är PCOS? 


Den rådande uppfattningen är att PCOS orsakas av en genetisk predisposition i kombination med miljöfaktorer.

Polycystiskt ovariesyndrom  alternativt Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom.  PCOS upptäcks hos många kvinnor när de försökt bli gravida under längre tid men inte lyckats. PCOS är den vanligaste genetiska orsaken till hormonell störning hos kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av bland annat störd ägglossning och nedsatt fertilitet.


PCOS är en förkortning av polycystiskt ovarie syndrom.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom

Syndromet är hormonellt komplext heterogent syndrom. Tillståndet har en ärftlig komponent, livsstil samt miljöpåverkan inverkar också. 

Flertalet hormonproducerande organ bidrar till påverkad hormonell obalans (tex hypofys, hypotalamus, lever, binjure, sköldkörtel, äggstock) Högre nivå av insulin, androstendion, progesteron, testosteron och kortisol, sexualhormonbindande globulin, SHBG, FSH, Östrogen, LH, progesteron, TSH med flera.


Två av följande tre kriterier krävs för diagnosen PCOS enligt Rotterdam-kriterierna:

 • Glesa menstruationer eller utebliven menstruation. 
 • Hyperandrogenism antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel hirsutism, akne vuxenålder, håravfall av manlig typ.
 • Polycystiska ovarier på ultraljud.

 

PCOS är även indelat i minst 4 undergrupper (fenotyper).

På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.  Samt ökad risk för cancer i livmoder endometiet.


2003 och 2006 samlades världen mest kunniga PCOS- läkare i Rotterdam och enades om tre kriterier för syndromet. Har en kvinna två av dessa tre kriterier, då är det PCOS.

- Oregelbunden eller utebliven mens (oglimenoré/ amenoré)
- Hormonell påverkan (ökad testosteronhalt = Hyperandrogenism antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel hirsutism, akne vuxenålder, håravfall av manlig typ.

- PCO-äggstockar


PCOS kan delas in i klassisk PCOS: kvinnan har övervikt, generade hårväxt (hirsutism) och utebliven ägglossning. En annan grupp kvinnor är de som inte har de klassiska symtomen men förhöjd halter manligt hormon, de kan ha ägglossning och normal insulin produktion och sakna poly cystiska ovarier (PCO).
HAIR- An syndromet är en variant av PCOS som karaktäriseras av förhöjda manliga hormoner (hyperandrogensim) insulinresistens och bruna fläckar kalladeacanthosis nigricans.

PCOS är även indelat i minst 4 undergrupper (fenotyper).

På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Samt ökad risk för cancer i livmoder endometiet.

Syndromet är något vanligare i länderna kring medelhavet och hos afroamerikaner

Ofta ligger provsvar i blod inom referensvärden åt det lägre eller högre hållet. Det är helheten som ger eller inte ger syntom.

Kontakta engynekologisk mottagning (ingen remiss behövs) om något av följande stämmer in på dig:

 1. Du har mens färre än fyra gånger per år.
 2. Du upplever att du får mer hår på kroppen än tidigare.
 3. Du har svårt att bli gravid


Vårdcentral kan bistå med provtagning av:

Sköldkörtelhormon, blodfett, fasteblodsocker, blodtryck. Samt eventuellt HBa1c ( långtidsblodsocker) och Glukosbelastning. Många med PCOS har brist på D- vitamin.


källor:

https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos

PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/pcos-polycystiskt-ovarialsyndrom/

1177.se

ki.se

Läkartidningen: 2011 Polycystiskt ovariesyndom, ABC om

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2011/12/polycystiskt-ovariesyndom/

Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L et al; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379

PCOS - Polycystiskt ovarialsyndrom - Internetmedicin
Vad orsakar PCOS?


 Tidgare hypoteser om vad som orsakar PCOS  var en följd av en rubbning i hypotalamusfunktionen som  följe av en obalans i  produktionen av FSH och LH, vilket skulle leda till en störning i äggstockens signalämnen  (steroider).


PCOS är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ca 7-15%  av kvinnor i fertil ålder. När kvinnan har övervikt kan det vara så många som 25% som har PCOS vilket betyder att flera tusentals har tillståndet, många utan att veta om det. Orsaken till varför vissa kvinnor drabbas av PCOS är inte helt klarlagd. 


 ”I läkarkretsar finns det ibland en felaktig uppfattning om att alla kvinnor med PCOS har ett speciellt utseende. Man tror att de måste vara tjocka, håriga och väldigt finniga, vilket är en myt. Det är en så kraftig myt att en del inte bryr sig om att titta närmare på kvinnor som inte uppfyller kraven på det här utseendet och det är väldigt synd” – Magnus Hagmar, gynekolog


Det går inte att bli frisk från tillståndet PCOS. De besvär eller symtom som förekommer kan behandlas och dämpas. Till exempel så kan en mindre viktminskning hjälpa somliga. Genom ändrad livsstil och mera motion kan man då återställa den hormonella balansen för att få regelbunden menstruation igen. Utöver detta kan p-piller och gulkroppshormon användas för att sätta igång en regelbunden menstruation samtidigt som det hjälper till att minska behåringen. Svårigheter att med att bli med barn kan ägglossningsfrämjande läkemedel hjälpa mot.


PCOS är förknippat med ägglossningsrubbningar, övervikt/fetma, insulinresistens (förstadium till diabetes typ 2) och en ökad risk för utveckling av metabola syndromet är vanligt förekommande. Kvinnor med PCOS har ofta en obalans som kallas "östrogen dominans."


 

 Vad betyder förkortningen PCO?


PCO står för Polycystiska Ovarier, dvs mångblåsiga äggstockar, en speciell äggstockstyp. Cysta betyder blåsa och inte att det är cancer. Äggstocken är något förstorad, har en ökad volym., vilket syns när gynekologen eller barnmorskan gör ett vaginalt ultraljud och mäter äggstocken.


Den friska äggstocken innehåller folliklar (äggblåsor= cystor) i varierande storlek. Dag ett i menstruationscykeln har de samma storlek för att växa och på dag 7 kommer 1-2 äggblåsor att utvecklas mer än de andra för att bli en mogen äggblåsa som släpper ett ägg.


Det behöver inte ge några större symtom att ha sådana äggstockar, och många kvinnor lever hela livet utan att få reda på det.


Den typiska bilden vid PCO är att äggblåsorna börjar växa normalt, men att tillväxten stannar på ett tidigt stadium så att ägglossningen störs. En del kvinnor med PCO får dock ibland helt vanlig ägglossning och kan därför bli gravida på vanligt sätt. En del upptäcker aldrig sin PCO och får sina barn på naturlig väg. Vid PCOS fortsätter äggblåsorna att ha samma storlek, någon tillväxtkick kommer aldrig att ske. Istället tillbakabildas omogna follikeln och ägglossningen uteblir.Äggstocken har många blåsor ofta formaterade som ett pärlband (på engelska neckless) på ultraljudsbilden. Mer än 10 blåsor i samma storlek ska finnas i en äggstock för att väcka misstanke om PCO.


PCO-äggstocken producerar för mycket manligt hormon vid PCOS. PCO-äggstockar finns även vid t ex ämnesomsättningssjukdomen struma, vilken uppkommer av för liten eller för stor produktion av sköldkörtelhormon i sköldkörteln (som sitter i i halsen vid struphuvudet).


 Länk till Sveriges televison om PCOS,

video  men Elisabet Stener Victorin KI, forskar om PCOS.


 

Annan sjukdom eller annat syndrom som kan ge PCO-likande äggstockar ska vara uteslutna för säker diagnos.


Cushings syndrom eller Cushings sjukdom är en endokrin sjukdom som innebär en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism). Den kännetecknas av fettanhopningar över ansiktet, nacke och bålen, bildning av blåröda bristningar i huden, blodtrycksförhöjning och hos kvinnor menstruationsrubbningar.


Kongenital binjurebarkshyperplasi eller Congenital adrenal hyperplasia, (CAH ) Barn med lindriga former av sjukdomen kan sakna symtom som nyfödda. Senare under uppväxten kan tillväxthastigheten öka och de kan utveckla symtom på alltför tidig pubertet (pseudo-pubertas precox). Hos vuxna, obehandlade kvinnor med relativt lindrig sjukdomsform (som inte medfört virilisering eller livshotande saltförlust under uppväxten) kan sjukdomen yttra sig endast som nedsatt fruktsamhet, oregelbunden eller utebliven menstruation och ökad kroppsbehåring.


Högt prolaktin: Kan ha samband med PCOS Hyperprolactinemia eller högt prolaktin är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av onormalt höga halter av hormonet Prolaktin i blodet. Prolaktin är producerad av främre hypofysen och associeras med amning. Hyperprolactinemia är normalt i gravida och ammande kvinnor. Det kan också bero på kvinnor och män stress eller otillräcklig sköldkörteln produktion, som en farmaceutisk sidoeffekt, eller som ett symptom på sjukdomar som drabbar Hypotalamus, njure, lever, äggstockar, hypofysen eller sköldkörteln. Symptom på hyper prolactinemia i kvinnor inkluderar produktion av bröstmjölk och störningar i premenstrual cykeln.


Rotterdam kriterierna för PCOS

Diagnoser att utesluta 

Avseende anovulation:

 • Hypotalam amenorré
 • Hyperprolaktinemi
 • Prematur ovariell insufficiens

Avseende hirsutism:

 • Genetiskt betingad hypertrikos
 • Mb Cushing
 • Sent debuterande kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
 • Androgenproducerande tumör

Sammanfattning:

PCOS beror på att äggstockarna tillverkar för mycket av könshormonet testosteron. Att ha mycket testosteron i kroppen gör så att äggen inte utvecklas tillräckligt mycket för att det ska bli ägglossning. Äggblåsor som inte har mognat färdigt kan bli kvar i äggstockarna. Hos en del personer är en eller båda äggstockarna fyllda av många små äggblåsor. Sådana äggstockar kallas för polycystiska ovarier. Att mensen är oregelbunden eller helt uteblir beror alltså inte på att det inte finns ägg, utan på att de inte mognar tillräckligt mycket för att det ska bli ägglossning

All menstruationsstörning är inte PCOS

hypothalamisk amenorré  förekommer hos välträndade och arorexitska kvinnor 

AMH avspeglar inte ovarialreserven vid hypothalamisk 

amenorré. Ingen fertilitetsbehandling innan normalvikt och energi. Kroppen åtehämtar  sig om viktenstabiliseras och hormonerna kommer i balans.


Många folliklar behöver inte vara PCO utan kan vara multicystiska ovarier

 Bild av äggstock i mikroskop