PCOS hela livet, eller?

Polycystiskt ovarie syndrom  följer  människan från att ägget och spermien möts tills livet tar slut.  Personen med diagnos påminns mest om detta i tonåren och fertil ålder, tydligast för den individ där mensen blir oregelbunden eller uteblir helt.

Inte bara gynekologi.


PCOS är en förkortning av polycystiskt ovarie syndrom.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom

Syndromet är hormonellt komplext heterogent syndrom. Tillståndet har en ärftlig komponent, livsstil samt miljöpåverkan inverkar också. 

Flertalet hormonproducerande organ bidrar till påverkad hormonell obalans (tex hypofys, hypotalamus, lever, binjure, sköldkörtel, äggstock) Högre nivå av insulin, androstendion, progesteron, testosteron och kortisol, sexualhormonbindande globulin, SHBG, FSH, Östrogen, LH, progesteron, TSH med flera.


Två av följande tre kriterier krävs för diagnosen PCOS enligt Rotterdam-kriterierna:

  • Glesa menstruationer eller utebliven menstruation. (oglimenoré/ amenoré)
  • Hyperandrogenism antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel hirsutism, akne vuxenålder, håravfall av manlig typ.
  • Polycystiska ovarier på ultraljud.

 

PCOS är även indelat i minst 4 undergrupper (fenotyper).


På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.  Samt ökad risk för cancer i livmoder endometiet.

 

Genetiskt arv:   som är en liten förklaring till PCOS hos flickor. . ev kan det vara an spontan mutation. Vid genetiskt arv kan  de insulinproducerande kromosomerna vara påverkade . vilket leder till  obalans i  insulin produktionen så kallad  hyperinsulinimi eller  insulinresistens  vilket påverka äggstockens funktion. Mer manligt hormon kommer att bilas av äggstockens  Theca eller ,  vilket leder till mens blir oregelbunden eller uteblir helt.

 

Livsstil: kost och motion.  Kan påverka vilka symtom på PCOS  som uppstår. Tex stillasittande och hög mångd snabba kolhydrater i kosten. Samt tobaksbruk.

 

Miljögift: tex  PFAS som är ett flamskyddsmedel och  som stannar kvar i vattnet. PFAS är   starkt hormonstörande och även  orsaka till vissa cancerformer. PFAS kommer att förbjuda som flamskyddsmedel i Europa  inom snar framtid. Hormon störning  som PFAS ger skar risk för PCOS hos flickor ( orten Kallinge, Ronneby Sverige )

 

 Fosterstadiet: Pojkar kan utsättas för hög halt testosteron i mammans livmoder som kan öka risk för metabolt syndrom hos den vuxna mannen .

 

Bakteriefloran i tarmen kan ha betydelse för utveckling av PCOS symtom hos visa individer.


 Vissa läkemdel: tex  för epelepsi och vissa läkemdel vid psyskiskohälsa.  Källor:

Riktlinjer för utredning och behandling av hirsutism och polycystiskt ovariesyndrom, PCOS

https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforutredningochbehandlingavhirsutismochpolycystisktovariesyndrompcos.5.6081a39c160e9b38731

unsplash